ESI[tronic]

e-mail: info@esitronic.pl

Intuicyjny układ nowego ekranu startowego zapewnia bezpośredni dostęp do najważniejszych funkcji w menu głównym i w podmenu w ESI[tronic] Evolution. Niebieskie przyciski/kafelki umożliwiają bezpośredni dostęp do odpowiednich informacji jeszcze przed wyborem pojazdu.

Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie wyszukiwanie oryginalnych dokumentów, takich jak:

▪ Naprawy nadwozia

▪ Konserwacja

▪ Podręczniki

▪ Schematy ideowe

▪ Badanie emisji spalin