ESI[tronic]

e-mail: info@esitronic.pl

Nowa wersja ESI [tronic] 2020/2

ESI[tronic] 2.0 – nowości i uaktualnienia. Mercedes-Benz z chronionym dostępem. Odczyt licznika przebiegu. Instalacja ESI[tronic] w sieci.


Rozwiązania do Mercedes-Benz z chronionym dostępem.
Mercedes-Benz podąża w śladami FCA (Fiat Chrysler Automobiles) i wprowadza zaawansowane zabezpieczenie elektroniki pojazdów. Norma Unijna z 2020 roku zobowiązuje produ­centów do ochrony elektroniki w nowych modelach przed manipulacją i niepożądanym dostępem. Mercedes­ Benz planuje 2-etapowe wdrożenie rozwiązań.

Etap pierwszy – chroniona elektronika pojazdu poprzez rozszerzenie procesu Seed & Key. Mechanizm ten opiera się na specjalnym algorytmie wymaganym do uruchomienia chronionych funkcji i dotyczy wszystkich systemów zamontowanych w po­jeździe. Tu bez odblokowania można korzystać wyłącznie z funkcji odczytu i kasowania pamięci kodów usterek, odczytu wartości rzeczywistych i wykonania identyfikacji jednostek sterujących.


W ESI [tronic] niezbędne korekty oprogramowania będą dostępne w aktualizacji pośredniej 2020 /1.02. Dzięki czemu będzie możliwe kompleksowe diag­nozowanie sterowników w pojazdach zabezpie­czonych przez Seed & Key. Użytkownicy ESI [tronic] nie będą potrzebowali żadnych dodatkowych danych z dostępem  i nie będą musieli rejestrować się na portalu producenta pojazdu. Wystarczy połączenie internetowe i najnowszy tester KTS (KTS 560, 590, 350).Wprowadzenie tej procedury dla Mercedes-Benz w KTS 250 jest zaplanowane w połowie 2020 roku. 


Drugim etapem planowanym przez Mercedes-­Benz jest rozszerzenie tej koncepcji zabezpieczenia w przeciągu roku.


Odczyt licznika błędu.

Nowa funkcja ESI [tronic] 2.0 pozwala odczytywać wszystkie przebiegi kilometrów zawarte w różnych sterownikach pojazdu. Jednym kliknięciem można szybko uzyskać przegląd wszystkich informacji o przebiegu. Przegląd dostarcza ważnych wska­zówek do sprawdzenia, czy stan licznika pojazdu nie został zmieniony. Funkcja ta nadaje się np. dla ubezpieczycieli, ek­spertów i rzeczoznawców przy ocenie szkód lub przy­gotowaniu raportu z wyceny, dla firm leasingowych przy zwrocie pojazdów lub też dla komisów i warsztatów przy handlu samochodami używanymi.


Instalacja ESI tronic w sieci.

Od 2020 roku możliwa jest instalacja programu ESI[tronic] w sieci. Instalacja sieciowa ma wiele zalet. Aktualizacje dla ESI [tronic] należy pobrać tylko  na jedno urządzenie (serwer plików) poprzez DDM, a będą one automatycznie dostępne innym urządzeniom (stacjom roboczym) do instalacji. W każdej stacji roboczej można indywidualnie zdecy­dować, czy nowa aktualizacja ESI [tronic] 2.0 Online powinna zostać zainstalowana od razu, czy później. Oprócz głównej aktualizacji ESI [tronic] 2.0 Online, wszystkie aktualizacje pośrednie będą rozprowa­dzane na wszystkie stacje robocze za pośrednictwem instalacji sieciowej. Odpowiedni dokument (podręcznik) na ten temat z instrukcjami i opisem procedury jest dostępny w ESI[tronic] Set­up.