ESI[tronic] – W „Dane regulacyjne do pomp wtryskowych”

Dane regulacyjne dla specjalistów od silników wysokoprężnych

ESI[tronic]- W zawiera dane regulacyjne do około 8000 pomp rzędowych i około 1400 pomp rozdzielaczowych. Te obszerne dane rozszerzają informacje zawarte na ESI[tronic]-D (Wykaz części do pomp wtryskowych i wtryskiwaczy).

ESI[tronic]-W oferuje wyświetlanie i analizę zmierzonych wartości uzyskanych w czasie badania, wszystko za pomocą dotknięcia przycisku. Wartości rzeczywiste porównywane są z wartościami wymaganymi – wartości spoza przedziału tolerancji przedstawiane są na ekranie w kolorze czerwonym. Jeśli to konieczne można z aktualnych wartości wyliczyć średnią i odpowiedni rozrzut wyników. Bezpośrednie porównywanie danych czyni odczyt łatwym i zrozumiałym, odchylenia poza przedział tolerancji są dokumentowane w dzienniku. Przedstaw swoją wiedzę i kompetencję twojego warsztatu w zakresie obsługi i napraw silników wysokoprężnych swoim klientom.

ESI[tronic]-W: jasne korzyści dla jakości napraw i obsługi silników wysokoprężnych

  • Korzyści dla warsztatu: najbardziej obszerna baza danych do silników wysokoprężnych pochodząca od wiodącego producenta silników wysokoprężnych jakim jest firma Bosch.
  • Optymalizacja efektywności: indywidualne kroki pomiarowe wyświetlane są we właściwej kolejności
  • Kompletna procedura badawcza: począwszy od określenia wartości pomiarowych a kończąc na wydruku z badań.
  • Praktyczne: funkcje takie jak automatyczne uśrednianie i obliczanie rozrzutu, generowanie protokołu zmierzonych wartości i zaznaczanie wartości z poza przedziału tolerancji.
  • Stała aktualizacja
Powrót do góry strony