ESI[tronic] wydanie 2014/3

Jest już dostępna nowa wersja ESI[tronic] 2014/03.

ESI[tronic] 2.0 – nowości i uaktualnienia

  • Numery identyfikacyjne sterowników Uaktualnienie dla KTS 200
  • Identyfikacja pojazdu
  • Dostęp do wszystkich występujących sterowników w ramach Diagnozy sterowników
  • Nowe elementy w diagnozie sterowników
  • Nowe elementy w diagnozie ciężarówek

Numery identyfikacyjne sterowników

Uaktualnienie dla KTS 200 

Aktualna wersja ESI[tronic] 2.0 zawiera automatyczne potwierdzanie nieznanych numerów identyfikacyjnych sterowników. Jeżeli ESI[tronic] 2.0 odkryje nieznany numer identyfikacyjny sterownika, to numer ten zostaje automatycznie przesłany na serwer Robert Bosch GmbH. 

W tym celu trzeba zgodzić się na modyfikację produktu w ustawieniach lub podczas instalacji oraz dysponować połączeniem online. 

Prosimy zwrócić uwagę: dane są przesyłane anonimowo. Nie otrzymuje się żadnego komunikatu zwrotnego na temat statusu przetwarzania danych, jak w przypadku ESI Ticket. 

Update 14/3 poprawia wyraźnie szybkość działania KTS 200

Wszystkie funkcje, które wykorzystują częste zmiany okien dialogowych, zostały znacznie poprawione. Działają teraz szybciej o co najmniej 50%. Do nich zaliczają się wyświetlenia list wartości rzeczywistych oraz nastawników, jak również większość specjalnych funkcji, adaptacji oraz ustawień. Czas uruchamiania KTS 200 oraz okres trwania identyfikacji pozostały na niezmienionym poziomie. 

Identyfikacja pojazdu 

Poprawna identyfikacja pojazdu ma kluczowe znaczenie dla wlaściwej diagnostyki i naprawy samochodu. 

Dlatego ESI[tronic] 2.0 oferuje kilka sposobów identyfikowania pojazdu.

  • Poprzez opis – lub ręczny wybór pojazdu
  • Druga zakładka – jeśli jest dostępna, ta zakładka jest zgodna z lokalnymi standardami (KBA…)
  • Ostatnie 30 pojazdów – tutaj można w kilka sekund znaleźć wszystkie ostatnio diagnozowane pojazdy!
  • Numer VIN: dla pojazdów wyprodukowanych w UE, oferuje ręczne wprowadzanie VIN lub bezpośredni odczyt przez złącze OBD pojazdu. Wystarczy podłączyć się do pojazdu i wybrać „Odczyt VIN”.


Dostęp do wszystkich występujących sterowników w ramach Diagnozy 

Gdy pojazd został w pełni zidentyfikowany i kliknięto na >> Diagnoza >> Naprawa, program ESI[tronic] 2.0 pokaże wstępnie sterowniki, które mogą być zamontowane w tym pojeździe.

W przypadku zmiany wersji oprogramowania lub zamontowania nowego sterownika, który nie jest jeszcze znany naszej bazie danych, może być przydatne wyświetlenie kompletnej bazy znanych sterowników, zawartej w ESI[tronic] 2.0.

Przycisk „Pokaż wszystko” daje możliwość ręcznego wybrania dodatkowych sterowników. W ten sposób uzyskuje się dostęp do wszystkich sterowników wybranej marki pojazdu. Oczekiwane sterowniki są już zaznaczone w kratkach. Dodatkowe można jeszcze dodać, zaznaczając je. 

Powrót do góry strony