Dlaczego ESI[Tronic]?

ESI[Tronic] zajmuje wiodącą pozycję na rynku dostawców danych technicznych do pojazdów samochodowych w Europie.

Jesteś tutaj: Strona główna

Artykuły

Zamówienie programu

 

Jeśli jesteś zainteresowany:

  •  Programem ESI[tronic] 2.0
  • Abonamentem Próbny ESI[tronic] 2.0

 

Prosimy o kontakt telefoniczny:

94 348 8015 lub mailowy 

PRÓBNY ABONAMENT pełny dostęp do wymienionych modułów - Wersja jednorazowa.

 Abonament próbny zawiera moduły:
ESI-A "Silnik" programu - Aplikacje i funkcje razem z wyposażeniem pojazdów
B Czasy naprawcze
SD Diagnoza Sterowników (SD)
SIS System Informacji Serwisowych
P Schematy elektryczne, np.: systemy bezpieczeństwa i komfortu
M Mechanika
TSB Techniczny Serwis Informacyjny
D Wykaz części do zespołów dieslowskich
E Wykaz części do zespołów elektrycznych
K Technologia napraw komponentów
K1 Technologia napraw pomp wtryskowych
K2 Technologia napraw rozruszników / alternatorów

Abonament próbny umożliwia korzystanie z oprogramowania przez 42 dni.
Po upływie tego czasu program automatycznie zostaje zablokowany.
Podpisując stałą umowę na oprogramowanie ESI[tronic]
będziecie mogli Państwo korzystać dalej z programu.

Firma Robert Bosch zastrzega sobie prawo kontroli wpływających
abonamentów i każdorazową możliwość odrzucenia abonamentu
bez podania powodu oraz prawo do wypowiedzenia już podpisanych abonamentów.

PRÓBNY ABONAMENT jest wyłącznie skierowany do warsztatów samochodowych.

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Ceny oprogramowania Bosch ESI[tronic] 2.0

 
Ceny oprogramowania Bosch ESI[tronic] 2.0  i / lub na oprogramowania CompacSoft (test silnika):
 
  Opis Nr katalogowy Cena/rok NettoPLN
ESI-A "Silnik" programu - Aplikacje i funkcje razem z wyposażeniem
pojazdów
1 987 P12 410 10.00
ESI-B  Czasy naprawcze 1 987 P12 450 580.00
ESI-C Diagnoza pojazdów / Procedury naprawcze
 
SD

ESI 2.0 SD Diagnoza Sterowników (SD)

1 987 P12 420

2 190.00
SIS

ESI 2.0 SIS System Informacji Serwisowych

1 987 P12 425

2 290.00
 TSB

Techniczny Serwis Informacyjny

1 987 P12 445

360.00
Truck

Diagnoza Sterowników i SIS, wartości kontrolne, schematy przeglądów, katalog części zamiennych, wskazówki montażowe do sam. ciężarowych, przyczep, transporterów i autobusów

1 987 P12 400

4 490.00
Truck Upgrade

1 987 P12 404

3 790.00
ESI-D Wykaz części do zespołów dieslowskich

1 987 P12 455

450.00
ESI-E

Wykaz części do zespołów elektrycznych

1 987 P12 460

350.00
ESI-F  Części zamienne, elektryczne - zestaw archiwalny

1 987 P12 465

240.00
ESI-K Technologia napraw komponentów
  K1 Technologia napraw pomp wtryskowych

1 987 P12 475

1 690.00
K2 Technologia napraw rozruszników / alternatorów

1 987 P12 480

670.00
K3 K1 + K2

1 987 P12 485

1 990.00
ESI-M Mechanika

1 987 P12 435

980.00
ESI-P Schematy elektryczne, np.: systemy bezpieczeństwa i komfortu

1 987 P12 440

780.00
ESI-W Dane regulacyjne do pomp wtryskowych

1 987 P12 500

2050.00
Zexel-ZD Wykaz części do pomp wtryskowych Zexel

1 987 P12 505

2050.00
Zexel-ZW Dane regulacyjne do pomp wtryskowych Zexel

1 987 P12 510

1230.00
CompacSoft [plus] Motortest zawiera specyficzne wskazówki do podłączeń, wykonania testów, dane nominalne.

1 687 P15 045

1280.00

Testdata VP-M/CP

1 987 P15 015

1 360.00
 Pakiety

 

 
Pakiet SD/SIS

1 987 P12 430

3 690.00

Pakiet Service (SD, M, TSB)

1 987 P12 550

3 300.00
Pakiet Mechanik (SD, SIS, M, TSB)

1 987 P12 530

4 490.00

Pakiet Elektric (SD, SIS, P, TSB)

1 987 P12 520

4 290.00

Profipaket (SD, SIS, M, P, TSB)

1 987 P12 540

5 250.00

 

Podane ceny są cenami abonamentowymi.

Zamówienia przyjmujemy pod nr telefonu: 94 348 80 15

 

Ceny oprogramowania Bosch ESI[tronic]

 
Ceny oprogramowania Bosch ESI[tronic]  i / lub na oprogramowania CompacSoft (test silnika):
 
Opis Nr. katalogowy Cena/rok NettoPLN
ESI-A Części samochodowe - wykaz zespołów i części 1987729002999 248.00
ESI-B  Czasy naprawcze 1987729020999 590.00
ESI-C Diagnoza pojazdów / Procedury naprawcze
System Informacji Serwisowych (SIS)
C1 SIS - silniki benzynowe 1987729201999 1163.00
C2 SIS - silniki diesla 1987729202999 817.00
C3 SIS - układy hamulcowe wraz z ABS 1987729203999 743.00
C4 
(C1+C2+C3)
SIS - komplet (benzyna, diesel, układy hamulcowe) 1987729204999 2302.00
KTS Diagnoza Sterowników i SIS 
C6 KTS5xx/650 benzyna + SIS - silniki benzynowe 1987729206999 1485.00
C7 KTS5xx/650 diesel + SIS - silniki diesla 1987729207999 1485.00
C8 KTS5xx/650 układy hamulcowe + SIS - układy hamulcowe 1987729208999 1485.00
C9 (C4+C12) KTS5xx/650 + SIS komplet (benzyna, diesel, układy hamulcowe, komfort) 1987729209999 3639.00
KTS Diagnoza Sterowników (bez SIS)
C12 KTS5xx/650 (Diagnoza Sterowników bez SIS) 1987729212999 1980.00
CA C - zestaw archiwalny 1987 P10 014 niemiecki 
1987 P10 015 angielski
1249.00
ESI-D Wykaz części do zespołów dieslowskich 1987729012999 475.00
ESI-E Wykaz części do zespołów elektrycznych 1987729018999 372.00
ESI-F  Części zamienne, elektryczne - zestaw archiwalny 1987729021999 248.0
ESI-K Technologia napraw komponentów
K1 Technologia napraw pomp wtryskowych 1987729261999 1888.00
K2 Technologia napraw rozruszników / alternatorów 1987729262999 871.00
K3 K1 + K2 1987729263999 2370.00
ESI-M Mechanika 1987729250999 990.00
ESI-P Schematy elektryczne, np.: systemy bezpieczeństwa i komfortu 1987729042999 790.00
ESI-W Dane regulacyjne do pomp wtryskowych 1987729032999 2060.00
Zexel-ZD Wykaz części do pomp wtryskowych Zexel 1987729059999 319.00
Zexel-ZW Dane regulacyjne do pomp wtryskowych Zexel 1987729061999 1440.00
K+W-Archiv Technologia napraw komponentów + Dane regulacyjne do pomp wtryskowych - zestaw archiwalny 1 987 P10 020 niemiecki 
1 987 P10 021 angielski
1 987 P10 022 francuski
1249.00
TestData VP-44-CR 1687370270999 1570.00
CompacSoft Motortest 1687000945999 1980.00
CompacSoft [plus] Motortest zawiera specyficzne wskazówki do podłączeń, wykonania testów, dane nominalne. Zawiera TEST PODZESPOŁÓW 1687000991999

1290.00

 

Podane ceny są cenami abonamentowymi.

 

Licencja

WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA ESI[tronic]

1. Udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania
Prawo użytkowania nie obejmuje nabycia innych praw do samego oprogramowania. Licencjodawca zastrzega sobie w szczególności wszystkie prawa do publikacji, kopiowania, opracowywania i zarządzania oprogramowaniem licencyjnym. Licencjodawca dopuszcza instalację oprogramowania na większej liczbie komputerów PC należących do licencjobiorcy i przyznanie licencjobiorcy dodatkowych kodów odblokowujących, których maksymalna liczba określona jest w Umowie-Abonament na oprogramowanie BOSCH ESI[tronic] (Załącznik Nr. 1).

2. Dostawa / Instalacja
2.1. Licencjodawca oddaje licencjobiorcy w użytkowanie oprogramowanie w stanie gotowym do zainstalowania. Licencjobiorca dokonuje instalacji oprogramowania licencyjnego na komputerze, spełniającym minimalne wymagania sprzętowe zalecane przez licencjodawcę.
2.2. Dystrybutor zapewni swoim klientom ostatecznym doradztwo w zakresie zawartości różnych typów oprogramowania, sposobów instalacji do komputera oraz otrzymywania kodów odblokowujących.

3. Dostawa
3.1. Po nadejściu zamówienia i numeru identyfikacyjnego sprzętu jak również po nadejściu płatności, oprogramowanie przekazywane jest licencjobiorcy w użytkowanie poprzez przesłanie kodu odblokowującego. Uaktualnienia oprogramowania będą dostarczane licencjobiorcy każdorazowo po opublikowaniu kolejnych wersji.
3.2. Zmiany dotyczące adresu dostaw lub adresu widniejącego na rachunkach należy niezwłocznie zgłaszać pisemnie dystrybutorowi

4. Warunki płatności
4.1. Tytułem opłat licencyjnych, w tym za oprogramowanie, licencjobiorca zobowiązuje się zapłacić dystrybutorowi kwoty wynikające z Załącznika Nr.1
4.2. Ceny nie obejmują podatku VAT.
4.3. Termin płatności opłaty licencyjnej podany jest na fakturze VAT.
4.4. W przypadku nie wywiązania się przez licencjobiorcę z terminu opłat licencyjnych, odsetek lub obowiązku pokrycia innych opłat związanych z umowy, licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez dystrybutora w celu odzyskania przysługujących mu należności
4.5. Licencjobiorca upoważnia dystrybutora do wystawienia faktury VAT bez podpisu licencjobiorcy.
4.6. Opłaty za oprogramowanie pobierane są jednorazowo w danym roku kalendarzowym. W roku zamówienia opłata należna do końca bieżącego roku kalendarzowego obliczana jest procentowo. Udostępnienie oprogramowania licencjobiorcy przez dystrybutora następuje po dokonaniu wpłaty za oprogramowanie (płatność z góry).
4.7. Użytkowanie oprogramowania niezapłaconego jest nielegalne.
4.8. Licencjodawca zastrzega sobie prawo corocznej podwyżki opłat, o której poinformuje licencjobiorcę z wyprzedzeniem jednego miesiąca. Prawo użytkowania opłaconego, przekazanego i zarejestrowanego oprogramowania licencyjnego do końca bieżącego roku kalendarzowego pozostaje przez ten fakt nienaruszone.

5. Czas trwania umowy
5.1. Umowa zawierana jest wstępnie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym umowę zawarto. Czas trwania umowy przedłużany jest automatycznie o kolejny rok kalendarzowy, jeśli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana z zachowaniem 10-tygodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem prawnym na koniec roku kalendarzowego. W przypadku wypowiedzenia poszczególnych części oprogramowania licencyjnego prawo użytkowania dla wypowiedzianej części wygasa z końcem roku.
5.2. Zmiany wariantu oprogramowania licencjobiorcy dokonywane są wyłącznie poprzez dystrybutorów. Do dnia 15 października każdego roku licencjobiorca powiadamia dystrybutora o wariantach oprogramowania na kolejny rok, a do dnia 31 października każdego roku dystrybutor informuje licencjodawcę o wariantach oprogramowania swoich klientów na następny rok.
5.3. Licencjodawca i dystrybutor zastrzegają sobie możliwość wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn w trybie natychmiastowym. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy mimo ponagleń licencjobiorca zalega z opłatami lub innych naruszeń niniejszej umowy.
W przypadku wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia prawo użytkowania oprogramowania wygasa z końcem roku kalendarzowego, w którym umowa została wypowiedziana, zaś oprogramowanie licencyjne samoczynnie przestaje działać. Prawo użytkowania oprogramowania wygasa z chwilą otrzymania przez licencjobiorcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy.

6. Serwis oprogramowania
6.1. W przypadku uszkodzenia nośnika oprogramowania licencjobiorca ma prawo zażądać dodatkowej dostawy. W tym celu musi on zwrócić licencjodawcy uszkodzony nośnik wraz z kopią rachunku.
6.2. Licencjodawca nie gwarantuje poprawności i kompletności danych. Wszystkie informacje i dane w tym programie zostały opracowane w oparciu o dokumentację licencjodawcy, testy pojazdów lub dane przekazane przez producentów i importerów. Jednakże przy tak obszernym materiale nie można całkowicie wykluczyć zmian, wariantów regionalnych, pomyłek lub błędów. Dlatego w każdym przypadku należy upewnić się, że zarówno identyfikacja, jak i wyposażenie naprawianego pojazdu zgodne są z danymi ESI.
6.3. Licencjodawca nie gwarantuje, że oprogramowanie licencyjne spełni wymagania i oczekiwania nabywcy – w szczególności zaś, że dostarczy danych o każdym modelu pojazdu – ani też, że będzie kompatybilne z innymi używanymi przez użytkownika programami na tym samym komputerze.
6.4. Jeśli podczas użytkowania oprogramowania licencyjnego przez licencjobiorcę ujawniona zostanie wada programu, licencjobiorca poinformuje o niej licencjodawcę z podaniem informacji, które mogą pomóc w usunięciu tej wady. Usunięcie wady odbywa się zgodnie z wolą licencjobiorcy: w wyniku naprawy lub przekazania nowej wersji oprogramowania licencyjnego.
6.5. W przypadku gdyby licencjodawca po sprawdzeniu oprogramowania nie mógł stwierdzić jego wady lub gdyby błąd spowodowany był niewłaściwym użytkowaniem oprogramowania licencyjnego lub z innych przyczyn niezależnych od licencjodawcy, koszty naprawy ponosi licencjobiorca. Obowiązek licencjodawcy określony w pkt. 6.4 ustaje, jeśli licencjobiorca dokona zmian w oprogramowaniu licencyjnym lub jeśli zlecił dokonanie takich zmian osobom trzecim, chyba że udowodni, iż zmiany te nie są przyczyną wady.
6.6. Jeśli licencjodawca mimo wielokrotnych prób napraw nie będzie w stanie usunąć usterki w przewidzianym terminie, licencjobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę ew. zażądać jej rozwiązania.
6.7. Wyklucza się dalsze roszczenia, w szczególności zaś roszczenia dotyczące naprawienia szkód, nie powstałych w związku z oprogramowaniem licencyjnym, jak np. utrata lub nieprawidłowe przetwarzanie danych.

7. Odpowiedzialność
7.1. Wyklucza się odpowiedzialność licencjodawcy z tytułu szkód powstałych w wyniku mylnej, niepełnej lub błędnej interpretacji oprogramowania licencyjnego oraz danych.
7.2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód ubocznych, powstałych w wyniku użytkowania lub zaniechania użytkowania oprogramowania licencyjnego.
7.3. Licencjobiorca jest zobowiązany do zatrudniania przy użytkowaniu oprogramowania licencyjnego lub wykonywaniu prac z nim związanych, wyłącznie przeszkolonego personelu oraz stosowania spełniających odpowiednie wymogi urządzeń. Zalecane urządzenia ew. narzędzia są wymienione przez licencjodawcę w dokumentacji serwisowej.
Za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tego zobowiązania odpowiada licencjobiorca.

8. Przeniesienie prawa użytkowania
Prawo użytkowania oprogramowania licencyjnego może zostać przeniesione na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą licencjodawcy i w zgodzie z warunkami niniejszej umowy. Zabronione jest wynajmowanie i wypożyczanie oprogramowania, obdarowywanie oprogramowaniem innych osób.

9. Właściwość sądu / obowiązujące prawo
9.1. Jako właściwość miejscową sądu ustala się sąd właściwy dla siedziby Dystrybutora oprogramowania, u którego zostało ono zakupione.
9.2. Wszystkie sprawy sporne rozstrzygane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

10. Postanowienia końcowe.
10.1. W przypadku wygaśnięcia licencji licencjobiorca jest zobowiązany w ciągu tygodnia od jej wygaśnięcia zniszczyć wszystkie pełne lub częściowe kopie oprogramowania, nawet, jeśli zostało ono zmienione lub włączone w inne programy, jak również dokumentację i bez wyraźnego wezwania licencjodawcy przedłożyć mu oświadczenie o zniszczeniu kopii oprogramowania oraz dokumentacji.
10.2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.3. Utrata ważności któregoś z postanowień niniejszej umowy nie narusza ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione przez strony nowym postanowieniem, dopuszczalnym prawnie i zbliżonym w treści do postanowienia pierwotnego.

 

O firmie Bosch

o firmie_bosch

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie przedsiębiorstwem produkcyjno-usługowym oferującym nowoczesne technologie. Poszczególne działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa oraz Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w których zatrudnionych jest ok. 285 tys. pracowników, odnotowały w 2010 roku obrót w wysokości ponad 47,3 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Światowa organizacja, na którą składają się ośrodki badawczo-rozwojowe, fabryki oraz sieć dystrybutorów jest filarem rozwoju przedsiębiorstwa. Każdego roku Bosch przeznacza ponad 3,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłasza ponad 3800 patentów. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne rozwiązania.

Działalność Grupy Bosch w Polsce obejmuje sprzedaż części samochodowych i urządzeń diagnostycznych, systemów zabezpieczeń, elektronarzędzi Bosch, Skil, Dremel, Rotozip, CST/berger oraz urządzeń grzewczych oferowanych pod markami Junkers i Buderus, jak również sprzętu z zakresu napędów i sterowań (Bosch-Rexroth). Ponadto w Polsce odbywa się produkcja układów hamulcowych (w Mirkowie pod Wrocławiem), a także sprzedaż i produkcja (w Łodzi) sprzętu AGD w ramach spółki Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego (udział Boscha 50 proc.).

 

Kontakt

Tel.: 94 348 8001
Fax: 94 348 8010
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Free business joomla templates